WE DOEN DIT VOOR
logo cherut zwart.png

"Onze organisatie is ontstaan vanuit het verlangen contact te leggen met vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. Vrouwen lieten ons toe in hun leven en we gingen met ze optrekken. We ontdekten een wereld van pijn, dwang, eenzaamheid en uitzichtloosheid."

​​

Wat doet Cherut?

"... We bouwen een persoonlijke relatie op waardoor een vertrouwensband ontstaat. Hierdoor kunnen we samen met de vrouwen op zoek gaan naar mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en om hun leven een nieuwe wending te geven."

"... We bieden zowel losstaande hulpverleningsgesprekken, oriënterende gesprekken met eventuele doorverwijzing, alsook intensieve begeleiding met of zonder opvang aan. Binnen een periode van intensieve begeleiding en coaching wordt er gewerkt aan stabiliteit, verwerking van trauma’s, integratie in onze samenleving of terugkeer naar hun thuisland."

"Het inloophuis van Cherut is een plek waar vrouwen terecht kunnen. Gewoon zomaar, om een praatje te maken, om deel te nemen aan een activiteit of wanneer ze dringend hulp nodig hebben. We vinden het belangrijk dat vrouwen zich er thuis voelen. We koken en eten regelmatig samen, drinken koffie en vieren verjaardagen. Ook taallessen, job coaching en creatieve activiteiten hebben in het inloophuis een plaats. Tevens zijn de kantoren van de maatschappelijk werkers van Cherut gevestigd in het inloophuis in Antwerpen."

"Vanuit de slogan 'eerlijke koffie – eerlijke kansen', willen we ook een plek creëren waar vrouwen uit moeilijke situaties de kans krijgen om horeca ervaring op te doen door middel van training, coaching en creatieve activiteiten."

STRAATWERK

HULPVERLENING

INLOOPHUIS

KOFFIEKLAP

TRANSITIEPERIODE

het geld dat met deze sponsoractie wordt ingezameld zal gebruikt worden voor de

Story about CHERUT 2.png